https://i0.wp.com/empathysanat.com/wp-content/uploads/2022/10/Empathy-Sanat-Okullari-Istanbul-1-scaled.jpg?fit=640%2C453&ssl=1

LCM SERTİFİKASYON PROGRAMI

Okullarımız, LCM Yetkili Sınav ve Eğitim Merkezi olarak hizmet vermektedir.

London College of Music (LCM), uluslararası akreditasyon sistemi içerisinde, tüm dünyada geçerli enstrüman sertifikasyon sınavları düzenlemektedir. London College of Music’in Grade ve Diploma seviye sınavları ve belgeleri, uluslararası düzeyde kabul gören akreditasyon kurumu OFQUAL’ın uluslararası denklik yönetmeliklerine göre akredite edilmiştir ve tüm dünyada geçerliliği bulunmaktadır. Her yıl İngiltere’den gelen komisyon üyeleri, dünyanın 250’den fazla merkezinde sınavlar yaparlar.

LCM Sertifika Programı’nda, 8 seviyeli bir eğitim/sınav sistemi bulunur. 8. seviyeyi tamamlayan öğrenci, uluslararası geçerliliği olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanır. Sekizinci seviyeyi tamamlayan öğrenci, arzu ederse LCM’in Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans programlarının diplomalarını almak üzere de hazırlanabilmektedir.

LCM eğitim ve sınavları, özel olarak hazırlanmış müfredatlara dayanır. Her enstrümanın her seviyesi için, özel olarak hazırlanmış kitaplar kullanılmaktadır.

Okulumuzda, LCM Sertifikasyonu ile ilgilenen öğrenciler, öğretmenlerimizin yapacağı değerlendirmeden sonra, uygun bulunmaları halinde sınavlara hazırlanırlar. Hazırlık sürecinde, enstrüman derslerinin yanı sıra, Solfej-Teori dersleri de verilir.

Okulumuzda eğitim almayan, başka bir okulda veya özel öğretmen ile sınava hazırlanan öğrenciler de, okulumuzda sınava girebilmekte ve danışmanlık alabilmektedir.