https://i0.wp.com/empathysanat.com/wp-content/uploads/2021/03/yetiskin-drama.jpg?fit=750%2C499&ssl=1

Yaratıcı Drama Yetişkin

Yetişkinler için Drama eğitiminde, bedenin ve zihnin rahatlatılması, konsantrasyon, güven, grup enerjisi, empati, beden dilinin etkili kullanılması, duyu ve duygu farkındalığı, hayal gücünün ve yaratıcılığın etkin kullanımı gibi konular üzerinde çalışılır. Eğitim süresince, güven ve samimiyet duygusu yoğun olan bir atmosfer yaratılır. Kendini ifade etmenin yazılı ve sözlü biçimleri dışında, özellikle bedene ve harekete ait katmanları üzerinde durulur. Eğitimimiz her katılımcının kendine dair ifade yolunu keşfetmesi ve bu yolla potansiyelini fark etmesi üzerine eğilir.

Eğitim, haftada 1 gün 1,5 saat verilmektedir.