https://i0.wp.com/empathysanat.com/wp-content/uploads/2021/03/resim.jpg?fit=357%2C500&ssl=1

Resim Çocuk

Resim eğitimi, çocuklarda 7-11 yaş arası ve 11 yaş üstü iki farklı grupta yapılır.

11 yaş altındaki çocukların olgunlaşma aşamasındaki bilişsel süreçlerine ve hassas-kırılgan hayal dünyalarına herhangi olumsuz bir müdahalede bulunmamak adına, daha çok tasarıma yönelik eğitim verilmektedir. 11 yaş ve üstü çocuklarda, tasarımla beraber teknik bilgiler de öğrenme sürecine dahil edilir.

Okulumuzda,çocuklara yönelik resim dersleri, haftada 1 gün, 90 dakika olarak verilmektedir. Küçük gruplar halinde verilen resim dersleri ile, çocukları ayrı ayrı tanımamızı ve kısa sürede onların bilişsel-algısal süreçlerini analiz etmemizi sağlayacak çalışmalarla eğitime başlanmaktadır. Çocuklara, yaratıcı güçlerini ortaya koyarak, gözlemlerini, duygularını, imgelerini sanat yolu ile ifade edebilme yetisi kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. “Her şey sanat malzemesi olabilir.” ilkesinden yola çıkarak bir çok farklı malzeme ile yapılan baskı, kolaj, enstalasyon, heykel, rölyef gibi özgün çalışmalarla, çok kapsamlı özgün tasarımlar üretmeleri hedeflenmektedir.

Temel sanat eğitimi içerisinde, temel form özellikleri, ışık, gölge, perspektif, doku gibi resmin temeli olan konular, farklı tekniklerle öğretilmektedir. Ayrıca, dünyaca ünlü bir çok ressamın eserlerinden faydalanılarak, öğrencilerin resim sanatındaki bilgi düzeyleri de artırılmakta ve derslerin daha keyifli bir ortamda sürdürülmesi sağlanmaktadır.